Какво са емоциите?

Още докато бях в гимназията, се запознах с класическата теория за емоциите. Така започнах да имам думи и представи какви са онези неща, които правят живота Живот. После в университета изучавах  доста теории за човешкото поведение, чувства и травми. В някоя от най-първите ми лекции нарекоха мозъка „орган на душата“ и това моментално привлече вниманието […]