Екипен коучинг

За кого е подходящ?

За кого е подходящ?

Превърни неразбирането в синергия на различните гледни точки и действия

Коучинг процесът

1. Виж къде сте сега

Изследвай доколко твоята представа отговаря на реалното отношение на хората в екипа.

2. Провери доверието и подсили лидерството си

Разбери какво е нивото на доверие към теб и между членовете в екипа. Погрижи се екипът да работи ефективно и фокусирай  усилията си върху стратегията  и прогреса.

3. Приоритизирай разбираемо

Увери се, че всеки в екипа разбира кои са целите, защо са важни и каква е ролята му за постигането им.

4. Действайте с размах

Напредвайте фокусирано и решително през призмата на възможностите и бързо отстранявайте блокажите

01

Надграждане на технически компетенции с ефективна комуникация и колаборация

03

Осветяване на невидимите елементи в динамиката на екипа, които са истинската причина за резултатите и представянето на хората

05

Безпристрастно пространство, в което хората поемат отговорност и задвижват процеса за постигане на вдъхновяващ резултат

02

Създаване на отношения за по-добри и по- конструктивни решения

04

Провокиране на нов начин на мислене, благодарение на въздействащи въпроси и инструменти

Какво получаваш?

Какво получаваш?

01

Надграждане на технически компетенции с ефективна комуникация и колаборация

02

Създаване на отношения за по-добри и по- конструктивни решения

03

Осветяване на невидимите елементи в динамиката на екипа, които са истинската причина за резултатите и представянето на хората

04

Провокиране на нов начин на мислене, благодарение на въздействащи въпроси и инструменти

05

Безпристрастно пространство, в което хората поемат отговорност и задвижват процеса за постигане на вдъхновяващ резултат

Моите принципи

Приемане

Вярвам, че всеки човек има собствени критерий и действа с най-доброто си намерение. Колкото по-осъзнат и свързан е с личния си център, толкова по-автентичен и значим може да бъде приносът му за по-добър свят. 

Провокиране

Абсолютно всеки има вътрешни ресурси и мъдрост. Както и модели и вярвания, които вече не му служат. Често това са нашите слепи петна, които ни пречат, но сами не можем да достигнем до тях. Моята работа е да помогна на човека да види, приеме и осъзнато да решава кои модели да са му ценни и как да ги използва. 

Партниране

Вярвам в равностойните отношения, в които всеки има цели, свобода и
отговорности. Ти си експертът на живота си и аз те подкрепям да вземеш
решения от позицията на автентичност, осъзнатост и цели.

Доверие
Не е лесно да бъдем уязвими, но това е пътят, по който същностно се свързваме със себе си. Така изясняваме ценностите си, стигаме до мечтите и страховете си и се свързваме с личната си мъдрост.
Назоваване
Често знаем какво трябва да направим, но някак не го припознаваме за себе си. В същото време в нас може да работи някое вътрешно прозрение или стара мечта, които заглушаваме с много разум и външни аргументи. Аз те подкрепям да назовеш кое е истински значимото за теб за създаване на света, в който искаш да живееш.
Промяна
Знаеш, че не можеш да промениш каквото и да е, ако преди това не го опознаеш. Подкрепям те да бъдеш радикално честен със себе си, да промениш вредните за теб ментални модели и да използваш истинския си глас.
Моят стил се базира на усета ми за груповата динамика в съчетание с психологическото ми образование и опит. Комуникацията и синергията между участниците се засилват чрез подбор на техники, базирани на коучинг, арт терапия и психология. Мои силни страни са идентифицирането на блокажи, адресирането им и предразполагането на хората да се обединяват около общото, което ги движи.
Яна Христова
Управляващ директор
@ Ideas Lab
Коучингът промени качеството ми на живот

Първоначално подходих със съмнение към коучинга като система. За теб вече знаех, че си истински професионалист - с целия смисъл и тежест на това - но за коучинга имах колебания, тъй като има много системи, които се представят за коучинг, но не отговарят на етичните правила и създават заблуждение. Сега, когато вече знам и през личния си опит какво е чист коучинг, не мога да спра да разказвам на близките си за това. Мощен инструмен, до който всеки трябва да има достъп, за да може да се развива.

Като започнахме, си избрах да работя върху промяна на моя вътрешна нагласа, с която се боря през целия си живот досега, но все не можех да се придвижа напред. Признавам, че не очаквах този резултат - за 6 сесии успях да разреша казуса си. Казус, който - пак отбелязвам - боря през целия си живот. Дори още не мога да повярвам как по-рано не съм знаела колко мощен инструмент е коучингът. Ускорява многократно скоростта, с която се движиш към целите си. И нещо друго ключово, с което ми помогна - даде ми инструменти, с които мога да се боря сама с възникнали други казуси, и начин на мислене, който подобри значително качеството ми на живот.

Благодаря ти!

Александър Петров
Криейтив директор
@ Embrand
Кристална яснота за това кой съм

Работата с Мария ми помогна да отворя очите си за аспектите на бизнеса и живота си, на които си струва да обърна внимание, така че да изпитам както удовлетворение от труда си, така и да видя обективни позитивни резултати.

Преди да започнем работа заедно изпитвах известен скептицизъм към това дали коучингът ще ми бъде от полза. Предишният ми опит с други специалисти в сферата никога не ме е довеждал до ясни резултати или промяна в нагласата ми. Това беше ключовата разлика с Мария. Още от първия ни разговор усещах, че на повърхостта излизат най-ключовите ми ценности, за които съм предполагал, но никога не съм систематизирал ясно. Това ми позволи в рамките на 4-5 сесии да изградя план и да обновя сайта и фунията на бизнеса си. Фундаментална и плашещо голяма задача, която отлагах от години.

Най-важните ползи, които открих от работата с Мария, бяха кристална яснота за това кой съм, възможна посока за развитието ми напред, както и прекрасни условия да структурирам следващите си стъпки, така че да сваля страха и съпротивлението срещу постигането им.

Силно препоръчвам Мария на всеки, който губи огромна енергия в объркване и съмнения, вместо да я използва, за да задвижи живота си в посоката, която е най-стойностна за него самия.

Кирил Даков
Ръководител на екип
@ Telelink Business Services
Намерих общ език с всеки от членовете на екипа

Мария ме изслушваше, побутваше и провокираше да намеря решения, които реално да приложа.

Когато започнах работа с нея, тъкмо бях завършил курс за лидерски умения. Ако не беше тя, съм сигурен, че надали щях да започна да прилагам наученото там.

По това време имах проблем с разбирането и комуникацията в екипа си, чувствах се недостатъчно ефективен и ми липсваше увереност да бъда лидерът, който исках да съм.

Коучингът с нея ми помогна изключително много да намеря общ език с всеки от членовете на екипа и да бъда ефективен лидер.

Осъзнах, че голяма и непосилно изглеждаща цел се постига на малки стъпки. И че освен да започнеш, е важно и да си последователен в действията за постигане на целта. Сесиите ни ми помагаха да развивам самоконтрола си и да си отговарям на наистина важните въпроси, например “Kолко единици време, вложени днес, ще се отплатят утре?”. Повярвах, че няма невъзможни неща и че с подходяща мотивация и желание може да се постигне всичко. Промених си мирогледа и успявам по-лесно да отстъпя назад и да видя “голямата картина".

Като започнахме работа, исках да стана по-уверен и по-ефективен лидер. Пространството, провокацията и инструментите, които ми даде, ми помогнаха да го постигна и да продължа да го развивам.

Боян Йорданов
Концептуален художник
@ Mechka Studio
Тя дава пространство и сигурност, доверие и уважение

Мария е от редкия тип хора, умеещи същински да изслушват. Тя дава пространство и сигурност, доверие и уважение, които намирам за изключително тънки умения.

Преди да започнем работа заедно не умеех да преговарям и да излагам независимо позицията си. Изчаквах неидващия “подходящ момент’’. Трудно отстоявах ценностите, целите и границите си.

Работата с Мария ми помогна да откроявам силите, които ме придвижват напред. Първо пред себе си и след това да ги излагам ясно пред колектива си. Ключово за мен е, че усвоих набор от инструменти, с които в бъдеще да подобрявям вече постигнатото.

Яна Христова
Управляващ директор
@ Ideas Lab
Коучингът промени качеството ми на живот

Първоначално подходих със съмнение към коучинга като система. За теб вече знаех, че си истински професионалист - с целия смисъл и тежест на това - но за коучинга имах колебания, тъй като има много системи, които се представят за коучинг, но не отговарят на етичните правила и създават заблуждение. Сега, когато вече знам и през личния си опит какво е чист коучинг, не мога да спра да разказвам на близките си за това. Мощен инструмен, до който всеки трябва да има достъп, за да може да се развива.

Като започнахме, си избрах да работя върху промяна на моя вътрешна нагласа, с която се боря през целия си живот досега, но все не можех да се придвижа напред. Признавам, че не очаквах този резултат - за 6 сесии успях да разреша казуса си. Казус, който - пак отбелязвам - боря през целия си живот. Дори още не мога да повярвам как по-рано не съм знаела колко мощен инструмент е коучингът. Ускорява многократно скоростта, с която се движиш към целите си. И нещо друго ключово, с което ми помогна - даде ми инструменти, с които мога да се боря сама с възникнали други казуси, и начин на мислене, който подобри значително качеството ми на живот.

Благодаря ти!

Александър Петров
Криейтив директор
@ Embrand
Кристална яснота за това кой съм

Работата с Мария ми помогна да отворя очите си за аспектите на бизнеса и живота си, на които си струва да обърна внимание, така че да изпитам както удовлетворение от труда си, така и да видя обективни позитивни резултати.

Преди да започнем работа заедно изпитвах известен скептицизъм към това дали коучингът ще ми бъде от полза. Предишният ми опит с други специалисти в сферата никога не ме е довеждал до ясни резултати или промяна в нагласата ми. Това беше ключовата разлика с Мария. Още от първия ни разговор усещах, че на повърхостта излизат най-ключовите ми ценности, за които съм предполагал, но никога не съм систематизирал ясно. Това ми позволи в рамките на 4-5 сесии да изградя план и да обновя сайта и фунията на бизнеса си. Фундаментална и плашещо голяма задача, която отлагах от години.

Най-важните ползи, които открих от работата с Мария, бяха кристална яснота за това кой съм, възможна посока за развитието ми напред, както и прекрасни условия да структурирам следващите си стъпки, така че да сваля страха и съпротивлението срещу постигането им.

Силно препоръчвам Мария на всеки, който губи огромна енергия в объркване и съмнения, вместо да я използва, за да задвижи живота си в посоката, която е най-стойностна за него самия.

Кирил Даков
Ръководител на екип
@ Telelink Business Services
Намерих общ език с всеки от членовете на екипа

Мария ме изслушваше, побутваше и провокираше да намеря решения, които реално да приложа.

Когато започнах работа с нея, тъкмо бях завършил курс за лидерски умения. Ако не беше тя, съм сигурен, че надали щях да започна да прилагам наученото там.

По това време имах проблем с разбирането и комуникацията в екипа си, чувствах се недостатъчно ефективен и ми липсваше увереност да бъда лидерът, който исках да съм.

Коучингът с нея ми помогна изключително много да намеря общ език с всеки от членовете на екипа и да бъда ефективен лидер.

Осъзнах, че голяма и непосилно изглеждаща цел се постига на малки стъпки. И че освен да започнеш, е важно и да си последователен в действията за постигане на целта. Сесиите ни ми помагаха да развивам самоконтрола си и да си отговарям на наистина важните въпроси, например “Kолко единици време, вложени днес, ще се отплатят утре?”. Повярвах, че няма невъзможни неща и че с подходяща мотивация и желание може да се постигне всичко. Промених си мирогледа и успявам по-лесно да отстъпя назад и да видя “голямата картина".

Като започнахме работа, исках да стана по-уверен и по-ефективен лидер. Пространството, провокацията и инструментите, които ми даде, ми помогнаха да го постигна и да продължа да го развивам.

Начин на
провеждане

Можем да се срещаме на живо или в Zoom. Ще имате партньор и пространство, в което да видите как различните личности в екипа могат да се допълват. Вижте „голямата картина“ и силата на всяка индивидуалност в нея. 

Уговорка

Изпрати ми съобщение през формата за резервиране на час. След като получа съобщението ти, ще ти се обадя, за да се уговорим за удобно и за двете страни време.

Предварителна среща

Провеждаме едночасов разговор на живо или онлайн. В него ще ми споделиш какъв е казусът и аз ще ти партнирам с инструмент, за да го погледнеш под различен ъгъл. Така от собствен опит ще прецениш дали коучингът е за теб и екипа ти.

Съвместна работа

Определяме цели и уточняваме време за срещи с екипа. Провеждаме ги във вашия офис или онлайн.

Екипният коучинг отключва потенциала на групата и повишава колективната интелигентност.

Еднократна сесия

За да видиш слепите петна от голямата картинка на твоя казус

За да идентифицираш отправна точка за действие в посока разрешаването на казуса

Пакет 6 сесии

За да видиш ясно къде си в момента

За да определиш къде точно искаш да стигнеш

За да постигнеш целта си в синхрон с важното за теб

Пакет 12 сесии

За да решаваш от позицията на яснота и контрол

За да идентифицираш оптималните стъпки за действие

За да действаш фокусирано и смело

Често задавани въпроси

Екипният коучинг отключва потенциала на групата и повишава колективната интелигентност. Както при коучинга 1-в-1 енергията и ученето може драстично да подобри по-големите човешки системи, в които работим.

Когато в екипа си имаш квалифицирани, способни хора, помага да направиш крачка назад и да ги видиш като нещо повече от индивиди. Не само „мускулът за екипна работа“ заслужава внимание, но и усещането за свързаност, което може да бъде значим вътрешен мотиватор.

Екипният коучинг подкрепя екипа да се обедини около обща цел, да създаде екипен дух и визия, да дефинира ясни роли, да повиши екипната отговорност, да подкрепи вземането на решения и да допринесе за ефективните действия

Коучингът може да подсили културата за учене, да разбие силосите между различните части на организацията, да повиши функционалността и осъзнатостта на екипа, като помага за синергията, стимулира проактивността и личната отговорност на членовете му.

Целта на екипния коучинг е да подсили продуктивността на екипа. Той е инструмент за подкрепа на отделните членове да работят по-ефективно заедно и да постигат общите си работни цели.
Основната разлика с груповия коучинг е, че той помага хората в групата да постигат индивидуалните си цели.

Екипният коучинг е процес, а не събитие. Най-общо казано се преминава през:
– дефиниране на конкретна цел и измерители за резултат от ръководителя на екипа или друга заинтересована страна;
– преценява се какво е положението в момента за конкретния казус, в което основна роля имат членовете на екипа;
– провеждат е сесии, в които коучът използва компетенциите, уменията и инструментите си, за да подкрепи екипа за постигане на целта;
– оценяване прогреса на екипа, рефлексия върху прозренията и наученото и определяне на начин за развитие на екипа самостоятелно.

В моя офис, във вашия офис, в друго вдъхновяващо ви място или онлайн.

Целта е да се фокусираме върху потенциала ти (твоите осъзнати и неосъзнати способности), като откриваме силните ти страни и твоят начин да ги приложиш във важните за теб сфери.

Започва с дефиниране на твоето намерение и приключва с план за прилагане на прозренията ти от сесията.


Чрез въпроси, наблюдения, интуиция и техники работим за идентифицирането на личните ти  бариери, ценности, желания, страхове и ресурси, така че да се придвижиш към постигането на голямата ти цел. Всичко  е 100% конфиденциално.

Продължителността на програмата и времетраенето на сесиите зависят от целта и броя участници.

В моя офис, във вашия офис, в друго вдъхновяващо те място или онлайн.

Да, има. Обикновено използвам Zoom, но можем да използваме и друга удобна за екипа платформа. Разговорът протича по сходен начин и всичко, което има нужда от разглеждане, може да се случи и там.

В първоначалната сесия се определя целта, която искаш или искате да постигнете. Подписваме и договор, в който ясно са описани моите отговорности като коуч, вашите отговорности като клиент и целта на общата ни работа.

Ако междувременно решите, че има по-добра цел за вас, просто се предоговаряме.

Обикновено след сесия се случва магията на коучинга. Точките, които сте свързали по време на сесията, ще стават още по-ясни, когато комбинирате прозрението с действие.


Освен това аз ще ви изпращам описани ключовите моменти от изминалата сесия. От вас зависи дали ще реализирате стъпките, които сте си поставили.

Зависи от броя участници и поставената цел. След като поговорим и целта се определи, мога да дам предложение за броя и времетраенето на сесиите.

Да, може, ако се отмени поне 1 седмица преди уреченото време.

Да, може. Ако искаш да записваме, е нужно да ме предупредиш в началото на сесията. Мога да записвам аз, използвайки функциите на Zoom, или да записвате вие на предпочитана от вас платформа.

Да, за всяко плащане.

По банков път се заплаща предварително уговорения пакет сесии , след като получите фактура за него. Ако в последствие коучинг взаимоотношението продължи по-дълго от предвиденото, допълнителните сесии се заплащат с отделна фактура.

Искаш да опиташ?